Rombit Solutions investeert in klantgerichtheid

shutterstock_375763966

Ieder bedrijf dat een of meerdere services aanbiedt, staat dagelijks in contact met verschillende mensen. En dat geldt zeker als je werkt binnen de enorm uitgebreide omgeving van de haven die tal van faciliteiten huisvest. Hierbinnen vind je heel wat personen en potentiële klanten terug die onderling verschillende noden, dringende vragen of specifieke verwachtingen hebben. Wil je hieraan voldoen, dan zijn een heldere communicatie en een actief luisterend oor onmisbare elementen. Om de beste service te kunnen bieden voor iedereen, zetten wij bij Rombit Solutions sterk in op een continue ontwikkeling. Klantvriendelijkheid is binnen die context het meest recente thema waarop we als team inzoomden.

Geen mens is een eiland, geheel op zichzelf. Binnen onze sector waar veiligheid en beveiliging van het uiterste belang is, moet er voldoende vertrouwen en samenwerking aanwezig zijn om dit te waarborgen. Communicatie is hier het sleutelwoord: het is belangrijk dat iedere betrokkene te allen tijde duidelijk weet wat de verwachtingen zijn en hoe die precies horen te worden ingelost.

Customer intimacy

In dat opzicht hechten we bij Rombit Solutions veel waarde aan een voortdurende ontwikkeling van onze kennis en expertise, en dat op alle vlakken. Een van onze belangrijkste pijlers is klantgerichtheid of customer intimacy, waarbij wij steevast inzetten op een gepersonaliseerde aanpak. U vraagt, wij helpen beveiligen op maat, dus. Er is naar ons gevoel altijd ruimte voor groei, dus volgde het Rombit Solutions-team onlangs een opleiding om de algehele klantenservice te verbeteren. Hier leerden we om te gaan met verschillende persoonlijkheden en klantenwensen, maar ook wat te doen in bepaalde situaties waar dingen niet helemaal zoals gepland lopen, of hoe je conflicten op een constructieve manier kan oplossen.

Tijdens deze opleiding zoomden we specifiek in op wat duidelijk communiceren actief luisteren juist is, hoe je effectief aan de klantbehoeften en verwachtingen kan voldoen en waarom klantvriendelijkheid zo belangrijk is en over welke basisattitudes je daarvoor moet beschikken. Verder leerde het team ook hoe om te gaan met onenigheid en miscommunicatie, en wat aan te vangen met klachten.

Een belangrijke conclusie was dat ieder struikelblok een bijzondere kans was om iets bij te leren, om onze services te verbeteren en klanten sneller vooruit te helpen. Met deze extra opleiding proberen wij onze kwaliteit te verhogen en klachten te verminderen.

Rombit Solutions staat ten slotte altijd open voor ieder soort feedback, zodat we kunnen blijven evolueren als partner voor jouw bedrijf en om intern tot een steeds gemotiveerder en weerbaarder team te komen. Vragen of opmerkingen? Contacteer ons gerust hier.