Projectrealisatie: een geïntegreerde aanpak in 4 stappen

shutterstock_192756557

Havenbedrijven en industriële sites komen veel uitdagingen tegen, zowel op het vlak van veiligheid, beveiliging als operationele efficiëntie. Het is daarom van enorm belang om een volledig en strategisch proces uit te werken om deze het hoofd te kunnen bieden en voldoende veiligheid te vrijwaren. Een partner als Rombit Solutions kan een onmisbare ondersteuning zijn om stand-aloneproducten en grote ontwikkelingsprojecten end-to-end te verzorgen en zelfs ontzorgen, met ruimte voor eigen ideeën en belangrijke waarden.

Lees hieronder hoe projecten tot stand komen en wat onze aanpak is om de volledige levenscyclus van uw organisatie te verbeteren.

Van concept naar concreet dossier


Alles start met een sterk idee. Als organisatie weet u precies waar u nood aan heeft, waar het stroef loopt en liggen er mogelijk al enkele suggesties op tafel die het hele proces kunnen verbeteren. Als end-to-end systeemintegrator luisteren wij naar ideeën, werken we ze op maat uit en realiseren we ze volgens onze bewezen werkwijze.

In onze eerste fase van dit uitgekiemde stappenplan, de engineering-fase, wordt het conceptuele plan opgemaakt of het reeds bestaande conceptuele plan uitgewerkt naar een gedetailleerd dossier dat klaar is voor implementatie binnen uw organisatie. Heeft u nog geen conceptueel plan voorhanden? Ook dan helpt Rombit Solutions u graag verder met het uitwerken van een Masterplan  

In dit document vindt u onder meer ontwerplannen en as-builtplannen terug, met daarin informatie over de ontwerpen van oplossingen die bestaan uit verschillende producten, bouwwerken of producten, inclusief alle specificaties, rapporten, instructies, berekeningen, wettelijke verplichtingen… die als leidraad dienen voor alle partijen die mee aan het project werken. Ook staan hierin de selectie van alle trusted partners die het projectplan mee ondersteunen en die allen toonaangevend zijn binnen hun specifieke sector.

Van plan naar oplossing en oplevering

Wanneer deze ontwerpdossiers op punt staan, is het tijd voor de bestelling van zowel hardware- als softwarecomponenten. Onder hardware vallen mechanische en elektrische onderdelen en de software slaat op alle programma’s die nodig zijn om de hardware juist aan te sturen. Al deze componenten worden vervolgens geïntegreerd in een werkende oplossing. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de ontwikkeling van een systeem dat bepaalde logistieke- of veiligheidsprocessen automatiseert.

De volgende stap van deze realisatiefase bestaat uit een Site Acceptance Test (opleveringsbon). De werkende oplossing wordt getest om na te gaan of deze werkt zoals het hoort en voldoet aan alle wettelijke en technische specificaties. Geslaagd? Dan kunnen we verder naar de oplevering.

Tijdens het opleveren van de oplossing gaan we over naar de operationalisering ervan. Dit omvat een on-site-installatie, de configuratie ervan en een testmoment. De installatie gebeurt ter plaatse, afhankelijk van waar u het nodig heeft, en het configureren van de instellingen van de oplossing gebeurt aan de hand van uw specifieke behoeften. Een site-acceptatietest zal vervolgens uitwijzen of de oplevering naar behoren werkt en alles doet wat u ervan verwacht en nodig heeft.

We sluiten deze fase af met een korte, maar grondige training waarin we alle informatie meegeven over hoe u de werkende oplossing correct gebruikt en onderhoudt in de toekomst. Op die manier kunnen we samen voldoende veiligheid en werkzaamheid garanderen en is het product of project klaar voor gebruik.

Van operationalisering naar servicemanagement

Ons strategisch bedrijfsmodel is gebaseerd op customer intimacy. Uw site, project of installatie is ook het onze en wij bieden oplossingen die precies voldoen aan uw activiteiten en specifieke behoeften. Daarom vormen wij liefst één team met al onze klanten om samen te werken aan een vruchtbaar projectmanagement. Dat doen we aan de hand van een bewezen methodologie, bestaande uit het managen en gedetailleerd uitwerken van alle kosten (budgettering), tijd en planning (tijdlijn nauwkeurig volgen), kwaliteit en levering (kwaliteitsnormen en -doelstellingen volgen) en risk management (risicobeheer). Hierbij komt de expertise van beide partijen samen en komen we snel, gestructureerd en efficiënt tot het eindpunt van het project. Ons servicemanagement staat ons tenslotte ook toe om het project verder te onderhouden, operationeel te houden én up-to-date te houden. Deze afspraken worden steeds in het Service Level Agreement vastgelegd.

Meer weten over hoe we samen van een concept naar een volledige projectrealisatie kunnen evolueren? Aarzel dan niet om ons te contacteren.